head-back

کسب دو مدال طلا تست

نوشته شده در ناریخ :1395/08/25

پس از مدال هاي طلاي نوید مقدید و حسین صید در رقابتهای ورتیکال کاپ اروپا که روز 5 شنبه 2 اردیبهشت ماه در شهر کامچاتکای روسیه كسب شد، این دو ورزشكار "كوه نوردي با اسكي" كشورمان موفق شدند در بخش انفرادی نیز به دو مدال طلاي ديگر در رده جوانان و امید دست یابند.
همچنين بنا بر گزارش ارسالی؛ در آخرین مرحله از رقابت هاي جام جهانی رشته "کوه نوردي با اسکی" در بخش بزرگسالان این رقابتها؛ ابوالفضل ساوه ای چهارم و رضا سحر خیز در رده پنجم ایستادند.
فدراسیون کوهنوردی کسب موفقیت ورزشكاران اعزامی کشورمان را به این عزیزان و جامعه کوه نوردي و صعودهای ورزشی صميمانه تبریک می گوید.