head-back

اخبار

کسب دو مدال طلا تست

کسب دو مدال طلا تست

متن داخل عکس تست

 

پس از مدال هاي طلاي نوید مقدید و حسین صید در رقابتهای ورتیکال کاپ اروپا که روز 5 شنبه 2 اردیبهشت ماه در شهر کامچاتکای روسیه كسب شد، این دو ورزشكار "كوه نوردي با اسكي" كشورمان موفق شدند در بخش انفرادی نیز به دو مدال طلاي ديگر در رده جوانان و امید دست یابند.

کوهنوردی

کوهنوردی

0000-00-00

 

تیم "کوه نوردي با اسکی" کشورمان در رقابت هاي کامچاتکای روسیه و در چهارچوب کاپ اروپا موفق به کسب مدال نقره در رشته سرعت تیمی شد.
ابوالفضل ساوه ای، رضا سحر خیز، نوید مقدید و حسین صید اعضای تيم اعزامی کشورمان در این رقابت ها بودند....
 

یوز ایرانی

یوز ایرانی

0000-00-00

 

تصاویری از یوز ماده‌ای که در اثر تصادف تلف شد. این یوز یک مادر موفق بوده که از سرمایه‌های ارزشمند حفظ نسل آخرین بازماندگان یوزپلنگ آسیایی محسوب می‌شد...

 صعود از جبهه شرقی قله Cerro Kishtwar

صعود از جبهه شرقی قله Cerro Kishtwar

0000-00-00

 

تیم اکسپدیشن "Cerro Kishtwar"
در پاییز 2015 با انجام نخستین صعود از جبهه شرقی قله Cerro Kishtwar به ارتفاع 6173 متر در هند موفق به بردن جایزه 2015MXP, 2016MXP و جایزه Piolet d'Or شدند